Obchodní podmínky

 1. Objednávka jídla
  1. Objednávku pizzy a jídla je možné provést buď telefonicky na telefonním čísle 723 555 101 nebo na webových stránkách www.pizzamion.cz  Tato objednávka je závazná pro obě smluvní strany. Telefonické a on-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 30-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu. Jednotlivé provozovny mohou mít různou otvírací dobu. Cigarety, nápoje a další doplňkový sortiment rozvážíme pouze s jídlem, nelze objednat samostatně.
 2. Rozvoz pizzy a jídla
  1. Ceny za rozvoz jsou účtovány podle aktuálního ceníku dopravného pro jednotlivé pobočky.
 3. Dodací podmínky:
  1. O termínu doručení je zákazník informován potvrzovacím emailem, který dorazí chvíli po dokončení on-line objednávky, nebo dispečerem přijímající telefonické objednávce. Tento čas je však pouze orientační. Jídlo bude podle provozních možností dodavatele doručeno v co nejkratší možné době. V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, přímo ovlivňující zpoždění objednávky, bude zákazník včas upozorněn na tuto skutečnost.
  2. Jídlo se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím domu. Při dodávce zboží obdrží zákazník také vytisknutý doklad s kompletními informacemi o objednávce.
  3. Jídla jsou určena k okamžité spotřebě. Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu.
 4. Osobní odběr zboží
  1. Zákazníkům nabízíme také možnost objednání jídla s tím, že si jej mohou vyzvednout přímo v provozovně. Pokud si zákazník vytvoří objednávku on-line, musí se vždy telefonicky informovat na čísle 723 555 101 o aktuální čekací době pro osobní odběr. Pokut tak zákazník neučiní, objednávka mu bude připravena na čas uvedený v potvrzovacím email, který mu byl zaslán při dokončení objednávky.
 5. Termínovaná objednávka
  1. Tato služba je dostupná pouze registrovaným uživatelům pizzamion.cz.
  2. Na termíny doručení vepsané do poznámky k objednávce nebereme, zřetel. V takovém to případě vám bude objednávka doručená v nejbližším možném termínu.
 6. Platby za zboží:
  1. Zákazník může zaplatit zboží několika způsoby:
   1. platba hotovostí
   2. platba pomocí stravních kuponů: Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner (do hodnoty stravenek se peníze nevrací)
   3. platba pomocí platební karty: Visa, Maestro, MasterCard
   4. elektronickou stravenkou společnosti  Sodexo, Ticket restaurant
  2. Zásilka se zbožím obsahuje vždy účet (stvrzenku), který je zároveň daňovým dokladem.
  3. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
 7.  Reklamace
  1. Vaše reklamace vyřizujeme pouze na telefonní lince 723 555 101 v průběhu otevírací doby. Na reklamace, které obdržíme na firemní e-mail nebudeme brát zřetel. Na tento e-mail můžete posílat Vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání.
  2. Doporučujeme si na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je, cokoli v nepořádku ihned kontaktujte naší telefonní linku. Pro nahlášení reklamace si připravte Vaši účtenku, kterou jste obdrželi od řidiče. Reklamované původní produkty, musí být vždy navráceny.Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel.
 8. Ochrana osobních údajů spotřebitele
  1. Dodavatel shromažďuje s vědomím a souhlasem zákazníků jejich osobní údaje a to konkrétně jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje slouží především pro usnadnění budoucích objednávek zákazníků v on-line systému pomocí přihlášení, kde musí vyplňovat své údaje pouze při první objednávce či registraci.
  2. Zákazník má možnost projevit svůj souhlas s dodávkou obchodních a reklamních sdělení prostřednictvím SMS, nebo e-mailu a to zejména za účelem pohodlného přístupu k nejnovějším informacím. Tyto informační sdělení zákazník nebude dostávat, pokud k tomu sám nesvolí.
  3. Osobní údaje všech svých zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí osobě. Veškeré údaje může také zákazník kdykoliv změnit v editaci svého uživatelského účtu. Toto slouží zejména při změně dodací adresy zákazníka nebo také například při doručení zboží na různé společenské události.
  4. Svůj souhlas s uschováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních/reklamních sdělení může zákazník kdykoliv zrušit a to zasláním e-mailové zprávy na kontaktní adresu info@pizzamion.cz a nebo nay telefonním čísle  +420 723 555 101
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré obchodní podmínky uvedené výše jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, přičemž tyto změny budou vždy ohlášeny na internetových stránkách www.pizzamion.cz